Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • ƏNA

  ə. 1) yorğunluq; 2) əziyyət, zəhmət

  Tam oxu »
 • ƏNADİL

  ə. «əndəlib» c. bülbüllər

  Tam oxu »
 • ƏNALHƏQ

  ƏNALHƏQ(Q) ə. «Mən həqqəm, mən Allaham» (məşhur sufi başçılarından Mənsur Həllacın dilindən yayılmış ifadə)

  Tam oxu »
 • ƏNALHƏQQ

  ƏNALHƏQ(Q) ə. «Mən həqqəm, mən Allaham» (məşhur sufi başçılarından Mənsur Həllacın dilindən yayılmış ifadə)

  Tam oxu »
 • ƏNAM

  ƏNAM ə. xalq, camaat. ƏN’AM ə. «nəim» c. t. bir işə görə hədiyyə, bəxşiş vermə // hədiyyə, bəxşiş

  Tam oxu »
 • ƏNAMİL

  ə. «ənmilə» c. barmaqların ucları

  Tam oxu »
 • ƏNANİYYƏT

  ə. mənəm-mənəmlik, xudbinlik

  Tam oxu »
 • ƏNAR

  ə. nar

  Tam oxu »
 • ƏNASİR

  ə. «ünsür» c. ünsürlər, elementlər. Ənasiri-ərbəə dörd ünsür (torpaq, su, od, hava)

  Tam oxu »
 • ƏNBAN

  f. 1) yol dağarcığı; 2) dəri, meşin

  Tam oxu »
 • ƏNBAR

  f. anbar

  Tam oxu »
 • ƏNBAZ

  f. ortaq, şərik

  Tam oxu »
 • ƏNBƏR

  ə. 1) balinanın ifrazatından alınan ətir; 2) gözəl iy, xoş rayihə. Ənbəri-sara saf ənbər, xalis ətir

  Tam oxu »
 • ƏNBƏRALUD

  ə. və f. ənbərə bulaşmış, ətir səpilmiş

  Tam oxu »
 • ƏNBƏRBAR

  ə. və f. ənbər yağdıran, gözəl iy verən

  Tam oxu »
 • ƏNBƏRBU

  ƏNBƏRBU(Y) ə. və f. xoş iyli düyü növü

  Tam oxu »
 • ƏNBƏRBUY

  ƏNBƏRBU(Y) ə. və f. xoş iyli düyü növü

  Tam oxu »
 • ƏNBƏRFAM

  ə. və f. ənbər rəngli, ənbər kimi

  Tam oxu »
 • ƏNBƏRFİŞAN

  ə. və f. bax ənbərnisar

  Tam oxu »
 • ƏNBƏRİ

  ə. ənbər kimi ətirli, xoş iyli

  Tam oxu »
 • ƏNBƏRİN

  ə. və f. çox ətirli, çoxlu ənbəri olan

  Tam oxu »
 • ƏNBƏRİYYƏ

  ə. 1) yaxşı iyli və ya ənbərli iksir; 2) əyyaşların içkiyə verdikləri ad

  Tam oxu »
 • ƏNBƏRNİSAR

  ə. ənbər səpən, ətir saçan

  Tam oxu »
 • ƏNBƏRSA

  ə. və f. 1) ənbər kimi; 2) qapqara, zil qara

  Tam oxu »
 • ƏNBİQ

  ə. əsli y. ətriyyat və s. almaq üçün alət

  Tam oxu »
 • ƏNBİYA

  ƏNBİYA’ ə. «nəbi» c. peyğəmbərlər, nəbilər

  Tam oxu »
 • ƏNBUH

  ə. 1) camaat, izdiham; 2) qələbəlik, basabas; 3) m. bol, çox

  Tam oxu »
 • ƏNBUR

  ə. maşa

  Tam oxu »
 • ƏNCAM

  son, nəhayət, axır

  Tam oxu »
 • ƏNCÜM

  ƏNCÜM1 ə. «nəcm» c. ulduzlar. ƏNCUM2 ə. «nəcm» c. t. ot, kol, kol-kos

  Tam oxu »
 • ƏNCÜMƏN

  f. məclis, cəmiyyət, toplanış. Əncüməni-daniş elmi cəmiyyət, bilik cəmiyyəti

  Tam oxu »
 • ƏNCÜMƏNƏFRUZ

  f. məclisi bəzəyən, məclisi işıqlandıran

  Tam oxu »
 • ƏNCÜMƏNSUZ

  f. məclis düzəldən, məclisi təşkil edən

  Tam oxu »
 • ƏNCÜMƏNZAR

  ə. və f. otluq, kolluq

  Tam oxu »
 • ƏNDAD

  ə. «nidd» c. oxşarlar

  Tam oxu »
 • ƏNDAXT

  f. 1) atma, atım; 2) atəş

  Tam oxu »
 • ƏNDAXTƏ

  f. atılmış

  Tam oxu »
 • ƏNDAM

  ə. 1) bədən, cəsəd; 2) boy, qədd-qamət, boy-buxun; 3) m. biçimli, dolğun (adam haqqında)

  Tam oxu »
 • ƏNDAZ

  f. 1) atan, atıcı; 2) m. niyyət, ehtimal

  Tam oxu »
 • ƏNDAZƏ

  f. 1) ölçü, miqyas; 2) hədd, cızıq; 3) m. hesab

  Tam oxu »
 • ƏNDBƏND

  f. 1) parça-parça; 2) m. utanmış, utancaq

  Tam oxu »
 • ƏNDƏK

  f. azacıq, bir az

  Tam oxu »
 • ƏNDƏLİB

  ə. bülbül

  Tam oxu »
 • ƏNDƏR

  ƏNDƏR1 f. içərisində, içində. ƏNDƏR2 ə. ən nadir; daha nadir; az tapılan

  Tam oxu »
 • ƏNDƏRUN

  f. bax əndəruni (2-ci və 3-cü mənalarda)

  Tam oxu »
 • ƏNDƏRUNİ

  f. 1) daxil; 2) iç(əri); 3) evin qadınlara və uşaqlara aid içəri hissəsi

  Tam oxu »
 • ƏNDƏRZ

  f. nəsihət, öyüd, vəsiyyət

  Tam oxu »
 • ƏNDİŞ

  f. düşünən, fikirləşən

  Tam oxu »
 • ƏNDİŞƏ

  f. 1) düşüncə, fikir; 2) şübhə; 3) maraq

  Tam oxu »
 • ƏNDİŞƏNAK

  f. 1) düşünən, fikirləşən; 2) şübhələnən; 3) dərdli, qəmli; 4) qayğısı olan; qayğılı

  Tam oxu »