Словарь арабских и персидских слов, используемых в классической азербайджанской литературе

 • SE

  SE1 ə. ərəb, fars və əski Azərbaycan əlifbalarında hərfinin adı. SE2 f. bax sə

  Полностью »
 • SEBARƏ

  f. bax səbarə

  Полностью »
 • SEFİD

  f. bax səfid

  Полностью »
 • SEFİDİ

  f. bax səfidi

  Полностью »
 • SEGAH

  f. Azərbaycan klassik muğamlarından birinin adı

  Полностью »
 • SEHR

  f. 1) tilsim; cadu-pitik; 2) m. cazibə, insanı məftun etmə

  Полностью »
 • SEHRAFƏRİN

  ə. və f. sehr yaradan; sehrkar

  Полностью »
 • SEHRAMİZ

  ə. və f. çox təsirli; sehrli

  Полностью »
 • SEHRBAZ

  ə. və f. bax sehrkar

  Полностью »
 • SEHRBAZANƏ

  ə. və f. sehrbaz kimi; sehrbazcasına

  Полностью »
 • SEHRİ

  ə. sehrə aid olan; sehrli

  Полностью »
 • SEHRKAR

  ə. və f. bax sehrpərdaz

  Полностью »
 • SEHRPƏRDAZ

  ə. və f. sehr edən, sehrbaz, sehrkar; gözbağlayıcı

  Полностью »
 • SEMAHİ

  f. bax səmahi

  Полностью »
 • SEPA

  f. bax səpa

  Полностью »
 • SEPİD

  f. bax səpid

  Полностью »
 • SEPİDİ

  f. bax səpidi

  Полностью »
 • SER

  SE’R ə. qiymət, dəyər, məzənnə

  Полностью »
 • SEŞƏNBƏ

  f. bax səşənbə

  Полностью »
 • SETAR

  SETAR(Ə) f. bax sətar(ə)

  Полностью »
 • SETARƏ

  SETAR(Ə) f. bax sətar(ə)

  Полностью »
 • SEVDA

  ə. bax sövda1

  Полностью »
 • SEYD

  ə. 1) ov; 2) ovlama

  Полностью »
 • SEYDƏFKƏN

  ə. və f. ovlayan, ovçu

  Полностью »
 • SEYDGAH

  ə. və f. ov yeri; ovlaq

  Полностью »
 • SEYF

  SEYF1 ə. qılınc. SEYF2 ə. yay (fəsil)

  Полностью »
 • SEYFİ

  SEYFİ1 ə. 1) qılınca aid olan; 2) hərbi, əsgəri. SEYFİ2(YYƏ) ə. yaylaq

  Полностью »
 • SEYFİYYƏ

  SEYFİ2(YYƏ) ə. yaylaq

  Полностью »
 • SEYHƏ

  ə. bağırtı, nərə, qışqırıq

  Полностью »
 • SEYHƏKÜNAN

  ə. və f. bax seyhəzənan

  Полностью »
 • SEYHƏZƏNAN

  ə. və f. bağıraraq, nərə çəkərək, qışqıraraq

  Полностью »
 • SEYİD

  SEY(Y)İD ə. 1) ağa, cənab; 2) Məhəmməd peyğəmbərin nəslindən olan. Seyyidi-əşrəf şərəfli ağa; seyidi-kövneyn «iki dünyanın ağası» Məhəmməd peyğəmbərin

  Полностью »
 • SEYQƏL

  ə. 1) sığal; 2) cilalayıcı alət

  Полностью »
 • SEYQƏLDAR

  ə. və f. 1) cilalanmış, cilalı; 2) cila verən; cilalayan

  Полностью »
 • SEYL

  ə. sel

  Полностью »
 • SEYLAB

  SEYLAB(Ə) ə. və f. sel suyu; sel; sel kimi şiddətlə axan su

  Полностью »
 • SEYLABƏ

  SEYLAB(Ə) ə. və f. sel suyu; sel; sel kimi şiddətlə axan su

  Полностью »
 • SEYR

  ə. 1) yerimə, yürüş, getmə, hərəkət; 2) səfər; 3) gəzmə, gəzinti; 4) baxma, seyr etmə, tamaşa etmə; 5) uzaqdan baxıb qarışmama

  Полностью »
 • SEYRAB

  f. bax sirab

  Полностью »
 • SEYRAN

  ə. 1) seyr etmə; gəzmə; 2) baxıb seyr etmə; tamaşa etmə; 3) bax seyrəngah

  Полностью »
 • SEYRƏNGAH

  ə. və f. bax seyrgah

  Полностью »
 • SEYRGAH

  ə. və f. seyr yeri, gəzinti yeri, tamaşa yeri

  Полностью »
 • SEYT

  ə. ad-san, şöhrət

  Полностью »
 • SEYYİ

  SEYYİ(Ə)1 ə. pis

  Полностью »
 • SEYYİAT

  ə. «seyyiə» c. 1) pis işlər; qəbahətlər; 2) günahlar, təqsirlər

  Полностью »
 • SEYYİD

  SEY(Y)İD ə. 1) ağa, cənab; 2) Məhəmməd peyğəmbərin nəslindən olan. Seyyidi-əşrəf şərəfli ağa; seyidi-kövneyn «iki dünyanın ağası» Məhəmməd peyğəmbərin

  Полностью »
 • SEYYİDNÜMA

  ə. və f. özünü seyidə oxşadan, yalançı seyid

  Полностью »
 • SEYYİDÜLBƏŞƏR

  ə. «bəşərin ağası» Məhəmməd peyğəmbərin epitetlərindən biri

  Полностью »
 • SEYYİDÜSSƏQƏLEYN

  ə. «insanların və cinlərin ağası» Məhəmməd peyğəmbərin adlarından biri

  Полностью »
 • SEYYİƏ

  SEYYİ(Ə)1 ə. pis. SEYYİƏ2 ə. 1) pis iş; yamanlıq; 2) günah; 3) pis əməlin nəticəsi və ya cəzası olaraq çəkilən zəhmət, yaxud əziyyət

  Полностью »