KLASSİK

[ lat. ]
1. Elm, ədəbiyyat, incəsənət sahəsində ən tanınmış, ən görkəmli və məşhur şəxsiyyət. Böyük Azərbaycan klassikləri.
– Bir azdan sonra ruscanı yaxşı öyrəndikdə, Cəfər rus klassiklərinin əsərlərini əslində oxumağa başladı. M.Arif.

2. Ədəbiyyatda və incəsənətdə klassisizm tərəfdarı. Klassiklərlə romantiklərin mübarizəsi.
3. Qədim dillər (yunan və latın dilləri) və klassik filologiya mütəxəssisi.
KLÁSSİK
KLASSİSİ́ZM

Digər lüğətlərdə