KLERK

is. [ fr. ]
1. Kontor xidmətçisi.
2. köhn. Ruhani.
KLERİKALİ́ZM
KLİMATOLOGİYA

Digər lüğətlərdə