KLİMATOLOQ

[yunancadan] Klimatologiya sahəsində çalışan alim, klimatologiya mütəxəssisi; iqlimşünas.
KLİMATOLOJİ
KLİNİK

Digər lüğətlərdə