KLİ́NİKA

[ yun. klinike] Eyni zamanda tələbə məşğələləri ilə yanaşı elmi-tədqiqat işi aparılan xəstəxana tipli müalicə müəssisəsi.
Ramazan bu kimi fikirlərlə klinikanın qapısından içəri girdi. Mir Cəlal.
Müdir klinikanın məsələlərindən ətraflı danışdı. Ə.Vəliyev.

KLİNİK
KLİNİKAÇI

Digər lüğətlərdə