KLİNİST

is. [ yun. ] Klinikada işləyən və praktiki həkimlikdən əlavə, elmi müşahidə və tədqiqatla da məşğul olan həkim.
KLİNİKAÇI
KLİP

Digər lüğətlərdə