KOAQULOQRAM

is. [ lat.yun. ] Qan analizində qanın laxtalanması barədə qeydlər.
KNYAZLIQ
KOALİ́SİYA

Digər lüğətlərdə