KOBALT

[ lat. ] kim.
1. Qırmızıya çalan bərk ağ gümüşü metal – kimyəvi element.
Ayrıayrı kimyəvi elementlərdən isə alüminium, …sürmə, volfram, nikel, kobalt, qurğuşun və radioaktiv metalların yeni yataqlarının axtarışı xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. M.Qaşqay.

2. Həmin metalın oksidindən hazırlanmış tünd-göy rəngli boya.
KOALİ́SİYA
KOBUD

Digər lüğətlərdə