KOBUD

bax qaba. Kobud parça. Kobud adam. Kobud hərəkət. Kobud (z.) cavab vermək.
– Ağca xanım zərif əlini Qaraca qıza uzatdı, o da kobud barmaqları ilə onun əlini sıxdı. S.S.Axundov.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • KOBUD 1. KOBUD Kərim tək qalanda hiss edirdi ki, o, Könülə qarşı kobud hərəkətdə olmuşdu (X.Hasilova); KƏLƏ-KÖTÜR Dəmirçioğlu baxdı ki, [Koroğlu] bir yekəpə
  • KOBUD heyvərə
  • KOBUD yöndəmsiz — biçimsiz — yaraşıqsız
  • KOBUD sərt — qaba — quru
KOBALT
KOBUDCASINA

Digər lüğətlərdə