KOBUR

bax qobur.
Qoçu mauzerini koburundan çıxardıb yoxladı. M.Hüseyn.

KOBUDYUNLU
KOBZA

Digər lüğətlərdə