KODAL

is. Vəhşi heyvanları tutmaq üçün qazılıb üstü çır-çırpı ilə örtülən çuxur yer; tələ.
KOD
KODEİN

Digər lüğətlərdə