KODEİN

[ yun. ] əcz. Toz şəklində öskürək dərmanı.
KODAL
KODEKS

Значение слова в других словарях