KOFTA-TUMAN

is. Kofta və tumandan ibarət qadın paltarı.
[Səlimnazın] əynində qırmızı ipəkdən kofta-tuman, ayağında yastıdaban qırmızı tufli vardı. Ə.Vəliyev.

KOFTA
KOFTALIQ

Значение слова в других словарях