KOKKLAR

[ yun. kokkos-dan] tib. Birhüceyrəli yumru orqanizmlər (bakteriyalar).
KOKARDALI
KOKOS

Digər lüğətlərdə