Koks qazı

bərk yanacağın kokslaşdırılması zamanı alınır;
Koks
Kolektor