KOKSLAMA

Kokslamaq”dan f.is. Kokslama prosesi.
KOKS
KOKSLAMAQ

Digər lüğətlərdə