KOL-KOS

top.
1. Bir-birinə qarışmış, dolaşmış müxtəlif kollar; kolluq.
İlanlar fışıldayır kol-koslar arasında. S.Rüstəm.
Bəzi yerləri qalın kol-kos basmışdı. M.Rzaquluzadə.

2. məc. Zir-zibil, yararsız, lazımsız şeylər mənasında.

Синонимы

  • KOL-KOS kol-kos bax çalı
KOL
KOL-KOSLU

Значение слова в других словарях