KOL-KOSLU

sif. Kol-kos olan, kol-kos basmış. Kol-koslu dərə (cığır).
– Mərkəzdən uzaq … kol-koslu, ilan-çayanlı bir düzdə Güllücə kəndi bina olunmuşdur. S.S.Axundov.

KOL-KOS
KOL-KOSLUQ

Значение слова в других словарях