KRAL

Böyük Karlın adındandır.
KÖNTÖY
KRIM

Digər lüğətlərdə