KRAXMALLAMA

Kraxmallamaq”dan f.is.
KRAXMAL
KRAXMALLAMAQ

Digər lüğətlərdə