KREDİT

\[lat. creditum\] фин. кредит (1. бурж яз пул ва я мал гун; 2. тайин са макьсад патал харж авуниз ижаза ганвай пулунин кьадар); ** kredit bileti куьгьн. кредитдин билет, ччар(чин) пул; dövlət krediti экон. девлетдин кредит, девлетдин заёмрин система.
KREDİT
KREDİTOR

Digər lüğətlərdə