KREDİT

I. i. müh. credit

II. i. mal. credit; uzun müddətli ~ long (-term) credit; qısa müddətli ~ short (-term) credit; ~ vermək to give* / to grant credit; bir kəsə ~ vermək to give* smb. credit; ~lə almaq to buy* on credit

KRATER
KREDİTOR

Digər lüğətlərdə