Krekinq benzini

ağır neft fraksiyalarının termik və katalitik krekinqi prosesində əmələ gəlib 2000C-yə qədər qaynayan fraksiya. Termik krekinq benzinlərinin oktan ədədi 66-69, katalitik benzinlərinki isə 71-81-dir.
Krekinq
Kükürdlü neft