KREKİ́NQ

[ ing. cracking] tex.
1. Neftdən, mazutdan daha yüngül məhsullar (benzin, qazolin və s.) almaq üçün xüsusi qurğu.
// Benzin və s. məhsullar əldə etmək üçün neftin xüsusi qurğularda işlənməsi.
2. Bu cür emal nəticəsində alınan krekinq qazı.
KRÉDO
KREKİNQLƏMƏ

Значение слова в других словарях