KREP

[ fr. ]
1. Səthi nahamar ipək və ya yun parça. Krepdən paltar tikdirmək.
2. Yığış-yığış, büzməli qara rəngli nazik parça.
KREMLİ
KREPDEŞİN

Digər lüğətlərdə