KRÉYSER

[ holl. ] Qüvvətli silahları olan çox sürətli hərb gəmisi. Ağır kreyser. Yüngül kreyser.
□ Kreyser sürəti xüs. – maksimal sürətdən fərqli olaraq gəmi və ya təyyarənin normal sürəti.
KREŞÉNDO
KRİMİNALİST

Digər lüğətlərdə