KRİMİNALİ́STİKA

[latıncadan] Cinayəti tədqiq üsullarını öyrənən hüquq elmi.
KRİMİNALİST
KRİMİNOLÓGİYA

Digər lüğətlərdə