KRİMİNOLÓGİYA

[ lat. crimen – cinayət və yun. logos – nəzəriyyə] hüq. İctimai bir hadisə kimi cinayət haqqında nəzəriyyə.
KRİMİNALİ́STİKA
KRİMİNOLÓQ

Digər lüğətlərdə