KRİSTAL

yun. krystallos – buz, dağ bülluru

KRİPTOZOY
KRİSTALLOQRAFİYA

Digər lüğətlərdə