KRİSTALLİK

sif. [ yun. ] Kristal formasında olan, kristaldan ibarət olan, kristala aid olan. Kristallik süxurlar.
// Büllur.
KRİSTALLAŞMAQ
KRİSTALLİZATOR

Digər lüğətlərdə