KRİSTALLÓQRAF

[ yun. ] Kristalloqrafiya mütəxəssisi, kristalloqrafiya alimi.
KRİSTALLİZATOR
KRİSTALLOQRÁFİYA

Digər lüğətlərdə