KUB

[ yun. kubos]
1. Bütün üzləri kvadrat olan altıüzlü cisim.
2. riyaz. Hər hansı bir kəmiyyətin özünə üç dəfə vurulmasından alınan hasil. 2 rəqəminin kubu 8-ə bərabərdir.
3. dan. bax kubmetr. İki kub odun.
KRUJKA
KUB₂

Digər lüğətlərdə