KUB₂

[yunancadan] Maye qaynatmaq və ya distillə etmək üçün şar, ya silindr şəkilli qab.
KUB
KUBAOXŞAR

Значение слова в других словарях