KUBMETRLİK

sif. Kubmetrlə ölçülən, kubmetr ölçüsündə olan (adətən rəqəmlərlə işlənir). Beş kubmetrlik taxta.
KUBMÉTR
KUBOK

Digər lüğətlərdə