KUFİ

[İraqda Kufə şəhərinin adından] : kufi xətt – ərəb yazısının düz və bucaqlı cizgilərdən əmələ gələn formasının ən qədim adı.
Kitabələrdə kufi xətti get-gedə nəsx xətti ilə əvəz edilir. Ə.Salamzadə.

KUDU
KUFUL

Digər lüğətlərdə