KULON²

\[fr. coulant\] кулон (дишегьлийри гарданда ттвадай затӀ, гарданбаз).
KULMİNASİYA
KULON¹

Digər lüğətlərdə