KULON

I. i. fiz. coulomb

II. i. (bəzək əşyası) pendent

KULMİNASİYA
KULTİVASİYA

Digər lüğətlərdə