KULTİVASİYA

I
сущ. культивация (обработка почвы культиватором). Kartofun kultivasiyası культивация картофеля, pambığın kultivasiyası культивация хлопка
II
прил. культивационный. Kultivasiya işləri культивационные работы
KULON
KULTİVATOR

Digər lüğətlərdə