KULTUROLOGİYA

is. [ lat.yun. ] Mədəniyyəti öyrənən elm sahəsi.
KULTİVATORÇU
KULUF₁

Digər lüğətlərdə