KUPÉ

[ fr. coupe – kəsmək] Vaqonda bir neçə sərnişin üçün ayrıca bölmə, otaq. İkiadamlıq kupe. Kupeyə girmək.
– Kupedəki iki gənc məmnun baxışları ilə münaqişəni seyr edirdilər. A.Şaiq.
Gecə qatarla yol getməkdən Sabitin zəndələn-zəhləsi gedirdi, çünki qaranlıq, dar kupedə uzananda iri bir qəbir gəlib dururdu gözlərinin qabağında… İ.Məlikzadə.

KUMPUL
KUPLÉT

Digər lüğətlərdə