KURA

is. bot. Sarı rəngli yabanı yeməli bitki.
KUPÓN
KURALIQ

Digər lüğətlərdə