KURORTOLÓGİYA

[ alm. ] Təbii müalicə yerlərindən və müalicə məqsədilə onlardan istifadə olunması üsullarından bəhs edən elm.
KURORTÇU
KURORTOLOJİ

Digər lüğətlərdə