KURORTOLOJİ

sif. Kurortologiyaya aid olan. Kurortoloji tədqiqat.
KURORTOLÓGİYA
KURORTÓLOQ

Digər lüğətlərdə