KURORTÓLOQ

[ alm. Kurort və yun. logos-dan] Kurortologiya mütəxəssisi, alimi.
KURORTOLOJİ
KURORTŞÜNAS

Digər lüğətlərdə