KURSÁNT

[ rus. əsli lat. ] Kurs tələbəsi.
Elə oradaca bir neçə kursant dururdu. Ə.Əbülhəsən.

// Hərbi məktəb müdavimi.
KURS
KURSİ́V

Digər lüğətlərdə