KVARTÁL

[ alm. əsli lat. ]
1. İlin dörddə biri; üçaylıq, rüb. Kvartal planı. İlin birinci kvartalı. İkinci kvartalın hesabatı.
2. köhn. 1862-ci ilə qədər Rusiyada: şəhərin bir məhəlləsinin polis idarəsi, polis şöbəsi.
□ Kvartal nəzarətçisi – çar Rusiyasında: məhəlləyə baxan polis məmuru.
// Keçmişdə canlı dildə səhv olaraq “polis nəfəri, polis məmuru” mənasında da işlənmişdir.
Dolanır bazarı darğa, kvartal; Döyülür sifətlər, yolunur saqqal. Q.Zakir.
Nə pristav, nə köməkçi, nə kvartal, nə qazaq; Hamısı qurd kimi soymaqlığa xalqı ki, qoçaq; Məsləhətçin eləyiblər neçə əşxası qaçaq. S.Ə.Şirvani.

3. xüs. Meşənin, tarlanın, üzümlüyün və s.-nin kvadrat şəklində bölündüyü sahələrdən biri.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • KVARTAL kvartal bax 1. rüb; 2. polis 1
KVÁRTA
KVARTÉT

Digər lüğətlərdə