KVAS

[ rus. ] Çörəkdən, undan və s.-dən hazırlanan turşməzə içki. Kvas istehsalı. Çörək kvası. Soyuq kvas.
KVARTÉT
KVASÇI

Digər lüğətlərdə