KVİNTET

[ ital. əsli lat. ] mus.
1. Beş musiqi aləti və ya beş səs üçün yazılmış musiqi əsəri.
2. Müvafiq musiqi əsərlərini ifa etmək üçün beş nəfərdən ibarət musiqiçi dəstəsi.
KVİNTA
KVİT

Значение слова в других словарях