LÜĞƏTŞÜNASLIQ

bax leksikologiya.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • LÜĞƏTŞÜNASLIQ lüğətşünaslıq bax lüğətçilik
LÜĞƏTŞÜNAS
LÜĞƏVİ

Digər lüğətlərdə